TOTAL SOURCE® ONE STOP SHOP


Välkommen till TOTAL SOURCE er kompletta leverantören av reservdelar, tillbehör, förbrukningsmaterial, förnödenheter samt materialhanterings utrustning till lift, truck, städ och entreprenadmaskiner.

TOTAL SOURCE kedjan är en gemensam inköps och säljorganisation där alla medlemsföretag är fristående och privatägda företag med lång och gedigen erfarenhet från truck, lift och städmaskinsbranchen. Samtliga medlemsföretag erbjuder utöver delar och tillbehör även service via välutrustade servicebilar och verkstäder. Många av medlemsföretagen kan även erbjuda certifierade förarutbildningar för truck och lift.

Finns det ett medlemsföretag på er ort går det att köpa, beställa och hämta delarna samt tillbehör där. Vår välutbildade personal hjälper gärna till med råd och tips om hur ni på enklaste sätt avhjälper och åtgärdar enklare problem men för att arbetet blir rätt, säkert och korrekt utfört ser vi helst att ni anlitar någon av våra välutbildade och mobila tekniker.

De reservdelar, tillbehör, oljor och förnödenheter ni finner hos våra återförsäljare håller samma höga kvalitet som vi själva använder i våra verkstäder & servicebilar inom TOTAL SOURCE gruppen.Samtliga medlemsföretag och produkter som ingår i TOTAL SOURCE är noga utvalda och kvalitetssäkrade via ett speciellt utformat kvalitetssäkringssystem