Laddar Total Source

Filter
Fleetguards garanti

  • Om du är missnöjd med någon av Fleetguards produkter kan du när som helst få en ny produkt utan kostnad.
  • Om något skulle ske som gör det nödvändigt att reparera motorn eller andra komponenter, täcker Fleetguard kostnaderna för reparation eller ersättning av den förstörda motorn. Maskingarantier kan vanligtvis inte åsidosättas endast på grund av användning av Fleetguard filter.
  • Garantin gäller så länge maskintillverkarens rekommendationer angående olje- och filterbytesintervaller iakttas. Vid tvättning eller någon form av service av luftfilterelementen bortfaller garantin.
  • Fleetguard gör inga avdrag för normal förslitning och åtgärdar saken inom 10 dagar.
  • Fleetguard ansvarar inte för felaktig användning, felaktig installation, förändringar, långsamhet eller olyckor. Fleetguard ansvarar inte heller för stillestånd, bortfall av intäkt, annan tillfällig skada eller följdskador. Detta är den enda garanti som Fleetguard lämnar.

  • Real World Warranty - Filterteknik